четвъртък, 25 юли 2013 г.

Нежностъ № 182


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 191. Упражнение върху Една отровно синя, декоративна маZилка, която се прави на логаритмувано, нощно небе, съ сферите на музикалната интерполация въ чувствения  континиумъ. Суета и квадриране на кръгове.

Работно заглавие: А! - СХVХІІ.  [x y z]  Plus dat, qui in tempore dat*

Adam Hurst - The Visitor        


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар