петък, 8 ноември 2013 г.

@легория № 343


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 205. Упражнение върху Една стара, оплескана папка, съ мозъкъ и интегриранъ екстазъ. Идилия.

Работно заглавие: Да! -СХХХІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар