понеделник, 31 март 2014 г.

Нежностъ № 227


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -271. Упражнение върху Една стара папка безъ коментаръ, съ Азъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - СLХVІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash       


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар