събота, 26 април 2014 г.

Нежностъ № 229


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 167. Курсова работа № 80 (Върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLl.  [x y z] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар