неделя, 4 май 2014 г.

iнициация # 266


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 271.Курсова работа № 198 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна свобода.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар