четвъртък, 10 юли 2014 г.

@легория № 412


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -301(резонно). Упражнение върху Единъ зеленъ картонъ, вселенски, съ адюнгирания триумфъ на Прогресса и още Нещо.

Работно заглавие: Да! -СLХVІ. [x y z] Cuique suum*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар