събота, 16 август 2014 г.

Нежностъ № 260


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 319. Курсова работа № 234 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІХ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо     


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар