понеделник, 15 септември 2014 г.

Нежностъ № 267


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 335. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар