четвъртък, 6 август 2015 г.

iнициация # 383i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 421. Курсова работа № 356 (Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХVІІІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling  


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар