вторник, 22 май 2012 г.

@легория № 153i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 51. Упражнение върху Една синя хартия с клавиатУра, табУретка и...тайна.

Работно заглавие: Очакване - ХХХV. [х y _] Ad exemplum* 

Chris Connor - Feeling Good   


---
*По образецъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар