неделя, 27 май 2012 г.

@легория № 157i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 34. Упражнение върху Оная калпава мазилка, която точно поради това иска да мине за хУдожественна и се прави на жаръ, съ  тромпетъ , илюзии и джаZZ...

Работно заглавие: Да! -ХХVІІ. [x y z] Idem per idem* 

James Last - Тrumpet solo's     


---
*Същото със същото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

1 коментар: