петък, 3 август 2012 г.

Настроение # 205i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 47.Упражнение върху Една амбалажна хартия (намачкана), съ мYZa, fантазии разни и много любовъ, с послевкусъ на златна баня...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХІХ. [x y z] Apertae Musarum ianuae*

Вл. Высоцкий - Муза


---
 *Вратата към музите е отворена.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар