вторник, 14 август 2012 г.

iнициация # 109i3D - HD
---
Геометрията е в нас и ние сме в геометрията.
---

Поведение в перспективата -103. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартия, гелъ, накакъв и  Zабързани fантазии...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХVІІІ.  [x y z голямъ] Fortunae filius est (Horatius)* 

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)    


---
* Ето синът на Фортуна (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар