събота, 4 януари 2014 г.

Настроение # 273. Интегрално 2013


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 230. Курсова работа № 135 Съ ме(н)тална птица, портретно позициониране, безъ коментаръ. И гларусът е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІ. [x y z] Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар