четвъртък, 2 януари 2014 г.

@легория № 360


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 227. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ кочъ и топка по Z. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХІІ. [x y z] Nunc plaudite*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар