неделя, 16 ноември 2014 г.

Настроение # 273i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 230. Съ ме(н)тална птица, портретно позициониране нa менъ. И гларусът е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІ.[x y z ] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо                        


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар