събота, 8 ноември 2014 г.

Настроение # 341i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 326. Курсова работа № 271. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХVІІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash  


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар