вторник, 20 януари 2015 г.

@легория № 469i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 384. Упражнение върху Една друга, стара, кафява папка, съ сФеричната мисълъ на агнетата, песента на статYята и обратното мълчание на града.

Работно заглавие: А! - СLСХXXV. [x y z] Licet et decet*

Max Raabe - Tainted Love          


---
*Позволено е и подобава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар