понеделник, 12 януари 2015 г.

@легория № 465i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -355. Упражнение върху Ония старъ велуръ, оплесканъ съ бронзъ, съ адюнгирана матрична градация и алгоритъмъ за любовъ. Идилия. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXІІ.  [x y z]  Consensus omnium* 

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Общо съгласие
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар