вторник, 23 юни 2015 г.

iнициация # 370i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 446. Курсова работа № 346. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! -СLССХХХV.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return        


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар