понеделник, 8 юни 2015 г.

@легория № 512i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 440. Курсова работа № 337. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХ.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар