четвъртък, 22 октомври 2015 г.

iнициация # 401i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -419. Курсова работа № 394. (Съ много символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХVІ.  [x y z] Pars pro toto*  

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)     


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар