четвъртък, 15 октомври 2015 г.

@легория № 558i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 495. Курсова работа № 389 (безъ коментаръ, съ боклукъ)

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар