вторник, 11 май 2010 г.

Настроение # 14 *


* СЕДЕМ (Сборът от срещуположните стени е 7 : 6+1=7, 5+2=7, 4+3=7)
...................................................................................................................

......................................................................................................................
колаж - авторът


2 коментара: