събота, 8 юни 2013 г.

@легория № 283


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 136. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие копрiна, съ тангенциален оптимиZъмъ, втора производна на прогресса. `Сладка болка, мигъ на тиха радостъ`.

Работно заглавие: Да! -LХХХХІ.  [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар