петък, 28 юни 2013 г.

Нежностъ № 175


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 182. Курсова работа № 67 (Върху Едни чувствени стъкломатерии, съ мобилната телефония на трансцедентната илюZия, без коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХVІІ. [x y z] Item...

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company 


---
И така...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар