вторник, 11 юни 2013 г.

Нежностъ! № 170


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 137. Упражнение върху Едно небе, като от леко Zасраменъ, синъ гранитъ, подъ металикъ, съ грация, двама граца и балоните на адюнгирания възторг...И много любовъ, съ послевкусъ на кондензирано мляко съ кафе.

Работно заглавие: О - о! - СХІ. [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune  


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар