вторник, 8 октомври 2013 г.

@легория № 334


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -243. Курсова работа № 102. Върху Една стара коприна, съ кесията на реципрочната сполYка, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХVІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale      


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар