четвъртък, 24 октомври 2013 г.

iнициация # 222


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -246. Курсова работа № 107. (Съ много символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХХІІ.  [x y z] Pars pro toto*  

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment) 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар