четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Нежностъ № 203


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 223. Упражнение върху Едни стари коприни, съ мутиралите охлюви на логаритмичния прогрес и координатната люлка на реципрочната любовъ. Фантазии и слузъ.

Работно заглавие: А! - СХХХХV. [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love 


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар