събота, 21 декември 2013 г.

Нежностъ № 209


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 237. Курсова работа № 129 (Безъ коментаръ, съ dragonfly, паметникъ -моделъ №3 и кочът на екзистенциалния възторг. И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХІ  [x y z] Non vi, sed arte*

Adam Hurst - Across the River   


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар