петък, 20 декември 2013 г.

iнициация # 236


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 236. Упражнение (ирационално) върху Едни ефирни материи съ коренъ квадратенъ отъ 2 и единъ шутъ (детска играчка), безъ коментаръ. 
 
"Вземи, о шуте таз глава,
целувай си я за награда" - (от стара, градска песенъ, рационална)


Работно заглавие: А! - СLІХ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*

Max Raabe - Bongo bong           


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар