четвъртък, 19 декември 2013 г.

Нежностъ № 208


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 222. Курсова работа № 128 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СХХХV. [x y z] Omnis comparatio claudicat*
Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар