събота, 18 октомври 2014 г.

Нежностъ № 274


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 346. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХX. [x y z] Cessante causa cessat effectus*

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието..
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар