петък, 3 октомври 2014 г.

@легория № 435


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 339. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLСХІ. [x y z] Bene meritus* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар