четвъртък, 16 октомври 2014 г.

iнициация # 309


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 319. Курсова работа № 261(Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХV.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling      


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар