вторник, 9 декември 2014 г.

@легория № 455i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 364. Курсова работа № 282 (Върху Едna старa папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXХІІ. [x y z] A posteriori* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Изхождайки отъ натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар