понеделник, 1 декември 2014 г.

iнициация # 320i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 361. Курсова работа № 278. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! -  СLСХХVІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар