четвъртък, 18 декември 2014 г.

@легория № 456i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 369. Курсова работа № 286 (Върху Едни стари коприни, с интегрална риба, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXVІІІ.  [x y z] Bis*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile          


---
*Два пъти.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар