петък, 13 март 2015 г.

iнициация # 344i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 405. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІХ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар