четвъртък, 19 март 2015 г.

Нежностъ № 299i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 408. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ...CLСХXХXІІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - In the Balance


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар