вторник, 24 март 2015 г.

Нежностъ № 301i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 367. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLССІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар