четвъртък, 21 май 2015 г.

Настроение # 388
i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -384. Курсова работа № 329. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! -СLСCХVІІ. [x y z] Pars pro toto* 

Mozart "O Isis und Osiris" -- Flauto Magico        


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар