събота, 2 май 2015 г.

Нежностъ № 308i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 385. Безъ коментаръ, съ трансцедентна риба...

Работно заглавие: О - о! - СLССХІХ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар