неделя, 10 май 2015 г.

Нежностъ № 310i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 389. Упражнение върху Единъ санитаренъ стъклометалъ, съ струнопакета на предварително напрегната любовъ и сакрална канализация.

Работно заглавие: Охъ... CLССІІІ.  [x y z] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)* 

Max Raabe - Tainted Love     


---
*Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар