четвъртък, 10 септември 2015 г.

@легория № 546i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 485. Курсова работа № 370. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСVІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар