неделя, 20 септември 2015 г.

@легория № 551i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 436. Курсова работа № 374. Безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар