понеделник, 28 септември 2015 г.

iнициация # 393i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 489. Курсова работа № 380. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСІХ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар