петък, 20 ноември 2015 г.

Нежностъ № 341i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 508. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие,  хартия - металикъ, съ Муза, контра Муза и опитъ за летене съ прихващане по осъ "Y". Мълчанието на голямото агне.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІV. [x y z] Licentia potica* 

Max Raabe - Bongo bong   


---
*Поетическа волностъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар