петък, 27 ноември 2015 г.

@легория № 570i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 463. Курсова работа № 408 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLСХVІІ. [x y z ] Cuique suum* 

The Fish Head Song      


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар